Kulebokräftan i Torsås i Småland startades 1989 och är Nordens största odling av den populära, ursprungliga flodkräftan. Rörelsen drivs av mig, Petter Jansson som bor och lever i byn Kulebo med min familj.

När produktionen är i full gång producerar vi cirka 200 000 yngel i 62 yngeldammar och en stor mängd halvstora sättkräftor och fullvuxna konsumtionskräftor. Tillsammans med grundaren av Kulebokräftan, Staffan Axelsson, lyckades vi förvandla den gamla släktgården till ett paradis för flodkräftans fortlevnad. Vattnet i dammarna är rent och friskt och så syrerikt som kräftorna kräver. Anläggningen är hälsogodkänd av Fiskhälsan och inspekteras varje år.

Grundidéen är att låta kräftorna leva i en så naturlig miljö som möjligt trots den intensiva driften. De halvstora och vuxna avelsdjuren får därför para sig och övervintra i stora dammar på flera hundra kvadratmeter. På våren töms de stora dammarna. Hannarna flyttas till en tillväxtdamm och honor med rom placeras i fackförsedda lådor i de mindre yngeldammarna. Rommen kläcks och ynglen simmar ut i sin skyddade miljö. Allt sker efter ett väl genomtänkt mönster för att flodkräftorna ska få en så gynnsam start som möjligt på livet innan arten kan få tillbaka en del av sin tidigare utbredning i konkurrens med signalkräftan.

Sida vid sida ligger dammarna med välansade gräsmattor emellan och massor av planterade fruktträd tillsammans med några gamla sparade ekar. Odlingen i Kulebo omfattar 105 dammar över ett fyra hektar stort område.

Vår affärsidé

Att leverera sunda, friska och snabbväxande flodkräftor i form av yngel och utsättningskräftor.

Vi gör vad vi säger, vi säger vad vi gör

Kvalitet

Antalet dammar gör att vi kan kontrollera kvaliteten på syresättning, vattnet och ha en fullständig kontroll på sjukdomsutbrott.