Kulebokräftans primära produkter är yngel, sättkräftor och avelskräftor.

Man har satsat på den intensiva formen av kräftodling där man håller isär de olika generationerna kräftor. I intensiv odling skiljer man ynglen från de vuxna djuren. Det innebär att man kan hålla högre täthet i dammarna.

Kräftans hela livscykel styrs av temperaturen. Optimala temperaturer för flodkräftor är mellan 17 - 20 grader C. Parning, romsättning, tiden för rommens mognad, skalbyte och tillväxt är direkt knutna till vattnets temperatur.

Dammarna töms varje år och kräftorna sorteras. De största och mest snabbväxande kräftorna används till avel. Hittills har de mest snabbväxande individerna visat sig bli 9 centimeter på 15 månader. Tack vare att man konsekvent fortsätter med detta urval kan man räkna med att uppnå ännu högre tillväxttakt. Det här innebär också att sättkräftorna som produceras av Kulebokräftan AB är mer snabbväxande än genomsnittet för kräftor. I dammar med flera olika årskullar och vid burfiske riskerar man att fiska bort de största och mest snabbväxande individerna och kvar att reproducera sig skulle då bli kräftorna med sämst tillväxtegenskaper.

Kontakt

Petter Jansson
KULEBO 110
385 95 Torsås

Telefon: 0486-310 64
Mobil: 0708-67 42 96
E-post: info@kulebokraftanab.se

Kräftor att köpa

  • Yngel
  • Sättkräftor
  • Avelskräftor

Flodkräftan

  Att odla kräftor går ut på att skapa sådana förutsättningar för djuren så att det ska gynna överlevnad, tillväxt och produktion. Genom att till exempel hålla en konstant syrgashalt i dammarna minskar man stressen hos kräftorna och tillväxten blir bättre.